Waar?

  • op school
  • in instellingen
  • in de hulpverlening
  • thuis

Voor uitleg over en het gebruik van de hulpmiddelen uit De Communicatiekoffer klik op:

 

op school
(tijdens de sociale vaardigheidstrainingsles)
Mike komt al boos de logopedieruimte in. Hij gaat aan de grote tafel zitten met zijn handen onder zijn hoofd en kijkt boos. “Wat is er?”, vraagt Chelsea. “Niks” snauwt Mike. Als de kinderen alle 6 aan de grote tafel zitten leg ik op het bord de indeling van de les uit. Ik geef aan dat ik denk te kunnen zien hoe Mike zich voelt en zeg daar bij; “Maar ik wil het toch even zeker weten en dus vraag ik het je: “Mike hoe voel je je vandaag?” Mike pakt de gevoelenskaart aan en doet zijn knijper zonder te spreken op boos. Hij schuift de gevoelenskaart van zich af. Ik pak de praatpuzzel erbij in het tweedimensionale vlak (Mike heeft de puzzel in echte stukjes niet meer nodig) en begin te vragen. Wat? is er gebeurd. dat maakt dat je boos bent? Mike begint te vertellen. In de klas waren ze net bezig met een knutselopdracht. Ze zijn een houten paard aan het figuurzagen en nu krijgt hij hem natuurlijk nooit meer af omdat hij met mij mee moest naar sova! Ik pak de gesprekskaart erbij en vraag Mike of de overige groepsleden met hem mee mogen denken om te komen tot een oplossing. Mike stemt hiermee in.

Uiteindelijk, na de praatpuzzel te hebben doorlopen en de gesprekskaart te hebben ingevuld komt Mike tot de volgende oplossing. Na de sova-les vraagt hij zijn meester of hij op een ander moment op deze dag zijn knutselopdracht mag afmaken. Aan het einde van zijn beurt geeft hij aan dat hij nog een beetje boos is. Maar veel minder dan in het begin van de les, voegt hij eraan toe. Hij schuift zijn knijper op Blij. “Ik heb ook nog wat leuks beleefd” zegt hij met een lach op zijn gezicht. “Mag ik dat ook nog vertellen?”
 
in de klas
Het is maandagochtend. De leerlingen zitten in de kring. Juf schuift de praatmeter op 3. Deze stond nog op 0 omdat de leerlingen net stil gelezen hebben toen ze de klas inkwamen. Juf geeft het praatdoosje aan Rick, stelt de praatwekker in op 2 minuten en vraagt hem: ”Rick, hoe was jouw weekend?” Rick pakt het doosje aan en begint te vertellen over wat hij het weekend allemaal beleefd heeft.
 
thuis
De moeder van Bas bekijkt bij thuiskomst zijn schoolmap. Er zit een kopie in van de ingevulde gesprekskaart. Wanneer de moeder van Bas aan hem vraagt hoe het was op school heeft ze, met behulp van de gesprekskaart, een idee over wat er gebeurd is. Zo nodig kan ze er met Bas over spreken.
Tijdens het avondeten gebruikt het gezin van Bas het “om-de-beurt-praten-doosje”. Het avondeten was altijd een drama omdat alle kinderen (3) wilden vertellen over hun schooldag. Bas hield geen rekening met zijn broer en zus en zo ontstond er altijd een vervelende sfeer. Nu ze het doosje gebruiken, waarbij ook de vader en moeder van Bas hun verhaal vertellen met behulp van het doosje, komt iedereen aan de beurt en is er een veel meer ontspannen sfeer.