Wie?

 

“Ik wens iedereen, die de koffer gaat gebruiken,
heel veel communicatieplezier!” 
 
Chantal Barten

 

 

In 1992 is Chantal Barten afgestudeerd als logopedist/akoepedist aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding logopedie/akoepedie.
Na gewerkt te hebben in het ziekenhuis, op een logopedisch centrum, in het verpleeghuis en in het voortgezet onderwijs, besloot zij in 1995 te gaan werken in het speciaal basisonderwijs. Sinds die tijd heeft zij zich in haar behandelingen voornamelijk gericht op de bevordering van de communicatie bij leerlingen die communicatief beperkt zijn.  Hierbij heeft zij altijd goed de ontwikkelingen binnen haar vakgebied gevolgd en is zij altijd op zoek geweest naar hulpmiddelen binnen de behandeling, om de communicatie te bevorderen.
Sinds 2000 is zij zich gaan specialiseren in logopedie en autisme. Zij heeft hiervoor verschillende symposia, workshops en cursussen gevolgd. Binnen het speciaal basisonderwijs heeft zij een bestaand sociaalvaardigheidsprogramma “auti-vriendelijk” herschreven. Vanuit de leerkrachten kwam de vraag naar hulpmiddelen om de communicatie met kinderen met autisme te bevorderen. Tijdens het geven van de herschreven sociaalvaardigheidstraining heeft zij de door haar ontwikkelde, bestaande en aangepaste communicatiehulpmiddelen getoetst aan de praktijk. Dit bleek een enorm succes. Leerlingen gingen weer met plezier communiceren, ook al vonden ze dat soms heel erg moeilijk. Leerlingen gaven zelfs aan dat de “sova-training” hun lievelingsvak op school was. Inmiddels geeft Chantal voorlichting, workshops en prsentaties als het de communicatie en autisme betreft.
In 2008 gaf de partner van Chantal, Jan Hetteling, haar het advies meer het de communicatiehulpmiddelen te gaan doen. Als het leerlingen zo kan helpen met communiceren, zouden zoveel mogelijk leerlingen daarvan moeten kunnen profiteren.
In 2009 presenteerde Chantal op de N.O.T. haar Communicatiekoffer en werd het contact gelegd met uitgeverij Averbode. Theo Versloot was zo enthousiast dat hij via zijn collega adviseerde contact te leggen met uitgeverij CEGO Publishers in België. Ook Peter van Achteren van CEGO Publishers was zo enthousiast dat hij na uitgebreid overleg en onderzoek heeft besloten “De communicatiekoffer” te gaan uitgeven.
Tijdens de N.O.T. in 2011 heeft Chantal vol trots “De communicatiekoffer” mogen presenteren.

Eind september 2015 lanceert Chantal de vernieuwde versie van de Communicatiekoffer. De inhoud is oompleter geworden en nog meer toepasbaar in de praktijk. Er zijn 10 nieuwe stappenplannen en de onderlegger van de Praatdomino is nu tweezijdig geworden met meer mogelijkheden. Verder bevat het ‘Om-de-beurt-praten-doosje’ naast het groene mondje, ook het stille mondje.